miércoles, 22 de junio de 2016

Treball de Síntesi de 3r ESO: "Estimem Torrebonica"

Per segon any  consecutiu, els alumnes del Cingle hem desenvolupat el nostre Treball de Síntesi a l'indret de Can Viver de Torrebonica el qual forma part de l'Anella Verda de Terrassa i amb el que l'escola va iniciar un apadrinament el curs passat.
El dia 1 de juny el vàrem dedicar a explorar la zona, mesurar-la i realitzar una detecció de necessitats. Cal dir que aquesta detecció de necessitats serà la base sobre la qual elaborarem un informe de millora que lliurarem a l'Ajuntament de Terrassa.

Vam tornar el dia 8 de juny, vàrem fer un estudi de la fauna i vàrem confeccionar un fotoherbari. Posteriorment vam practicar senderisme amb una esgotadora cursa d'orientació que ens va permetre conèixer millor la nostra zona apadrinada.

Finalment el dia 9 vam instal·lar els hotels d'insectes que havíem confeccionat a l'aula de Tecnologia, en els horts de l'Heura que s'hi troben a Torrebonica. Després vam desenvolupar Let's clean Torrebonica , una activitat de voluntariat coordinada per la XEST i la Diputació de Barcelona consistent a netejar i millorar les Àrees Verdes circumdants a les grans ciutats.